window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GFK1VP2Q8T');

Enerji ve Çevre Politikası


ASİMETRİK SES IŞIK VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ A.Ş.

ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görmekte; yaptığı işi “doğadan aldığını doğaya geri verme” ilkesiyle sürdürmektedir.

Bu kapsamda, çevre ve enerji performansını ve uygulamalarını gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağın sağlanmasını garanti etmeyi, şirketi ilgilendiren uluslararası ve ulusal tüm uygunluk yükümlülüklerine uymayı, ayrıca faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmayı taahhüt etmiştir.

Bu taahhütlerden yola çıkarak, ASİMETRİK Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş.;

  • Enerji ve çevre hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlamak,
  • Paydaşlarının enerji kullanımı ve etkileri ile çevrenin korunması konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlamak ve beklentilerini karşılamak,
  • Çevrenin küresel ısınmaya ve diğer bozucu etkilere karşı korunmasına katkı sağlamak,
  • Atıkları minimuma indirmek amacıyla sistematik bir atık yönetim sistemini uygulamaya almak, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetler satın almak,
  • Yenilenebilir / alternatif enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak,
  • Isı ve elektrik ihtiyacını kendi atıklarından sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Gelecekte çalışılacak markalar ile, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek,
  • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak

 ile yükümlüdür