window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GFK1VP2Q8T');

Canlı Yayın Altyapısı


Görüntü ve ses sistemleri için dünyanın önde gelen markalarıyla kurulmakta olan canlı yayın altyapısı, baştan sona büyük bir altyapının oluşturulması, hız kazanması ve anında görüntü sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu aşamada, konferans salonlarından stüdyo kullanım alanlarına kadar birçok alanda kullanım imkanı bulunabilecek, eş zamanlı görüntü ve ses sistemlerinin kurulumu yapılacaktır.

Canlı Yayın Görüntü Sistemleri

Canlı yayın sistemlerine dahil olan bütün dijital altyapının sağlanması için öncelikle kullanım alanının ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler görüntü sağlanacak ekranların, görüntünün etkileşim alanının ve ses sisteminin eş zamanlı şekilde kullanılmasına olanak vermektedir.

Dünyanın önde gelen markalarıyla çalışarak, dijital ekran kurulumu ve görüntü etkileşim panellerinin oluşturulması sağlanarak, eş zamanlı canlı yayın yapılmasına olanak verileceği gibi ses sisteminin de görüntüyle entegre bir şekilde çalışmasına olanak verilecektir. Canlı yayın altyapısı için ihtiyaç duyulan görüntüleme mekaniklerinin kurulumu kısa zamanda yapılabilmektedir.

Canlı Yayın Ses Sistemleri

Canlı yayın altyapısı için kullanılmakta olan bir diğer sistem mekaniği ses giriş ve çıkış mekanizmalarıdır. Bu alanda da öncü markalardan seçilen kulaklık, mikrofon ve ses sağlayıcılar kullanılarak, görüntüyle eş zamanlı olarak sesin aktarılması sağlanmaktadır. Media ve radyo kuruluşları için ideal olan bütün ses ve görüntü sistemlerinin kurulacağı bir otomasyon sistemiyle iş birliği yapılarak, canlı yayıncılık alanında ihtiyaç duyulan bütün ekipmana sahip olunabilmektedir.

Profesyonel bir canlı yayın ses sistemi için ses mühendisleri eşliğinde kurulum yapılarak, öncü markaların kullandığı sistemler canlı yayın stüdyosuna entegre edilerek başarılı bir yayın akışının sağlanması amaçlanmaktadır. Ses ve görüntü sistemleri için dijital alanda kullanılmakta olan bütün hızlı kurulum sağlanacaktır.

Canlı Yayın Sistemleri

Canlı yayın sistemleri, internet, TV ve radyo alanında kullanılmakta olan ses ve görüntü altyapısının oluşturulmasıyla uygulamaya geçebilmektedir. Baştan sona bu sistemler birbirleriyle uyumlu ve kusursuz çalışması için kullanım alanına göre ayarlanmalı, ses ve görüntü sağlayıcılar monte edilmelidir. Bu aşamada büyük bir stüdyo kuruluşunun ihtiyacı olan canlı yayın altyapısı için ses ve görüntü ekipmanları kullanım alanına dahil edilmektedir. Monte edilmesinden, kullanım özelliklerine kadar yenilenen teknolojinin özellikleri de kullanıcıya bildirilmektedir.

Medya ve radyo alanındaki kullanıma göre farklılık göstermekte olan sistemler, görüntü ve ses mühendisleri tarafından kurulumu yapılarak kullanıma başlatılacak, test yapıldıktan sonra kusursuz bir şekilde çalışacaktır.

Dijital Ekran Sistemleri

Dijital mühendisliğin ortaya koyduğu sistemler arasında yer alan LED ekran görüntü sistemleri, canlı yayın sırasında kesintisiz bir şekilde görüntü aktarımının sağlanmasına olanak vermektedir. Çok ekranlı kurulumlarda sistemin eş zamanlı olarak çalışabilmesi için mutlaka profesyonel bir kurulum yapılması gerekmektedir. Canlı yayın altyapısı için olmazsa olmaz olan dijital sistemler, LED ekran ve ses sağlayıcılarla birlikle entegre bir şekilde çalışacaktır. Profesyonel bir canlı yayın sistem kurulumu için ihtiyaç duyulan bütün dijital sistemler baştan sonra ayarlanacaktır.

Stüdyo Ekipmanları

Stüdyo ekipmanları canlı yayının arka planında gerçekleşmekte olan yayın akışının ana yönetim alanları arasında yer almaktadır. Bu alanda sağlanacak olan bütün alt yapı sistemleri, controller, stüdyo monitör ve kayıt cihazları da dahil olmak üzere büyük bir donanıma ihtiyaç duymaktadır.

Ses kartı, midi klavye, stüdyo mikser ve monitör kurulumu yapılarak, canlı yayın sırasında ihtiyaç duyulan bütün donanım sağlanacaktır.

Canlı Yayın Altyapı Kurulumu

Görüntü, ses ve yönetim panelleri de dahil olmak üzere canlı yayın stüdyo ekipmanlarının birçoğu sağlanarak kusursuz bir akışın oluşturulmasına olanak verilmektedir. Bu alanda görüntü ve ses mühendisleriyle birlikte profesyonel teknikerlerle kurulum yapılacak, sağlıklı ve hızlı bir canlı yayın akışının ihtiyacı olan bütün donanım sağlanacaktır.